Chuyển tới nội dung chính

SỬ DỤNG MOODLE

Up moodle lên host thì cần làm những gì?