ข่าวและประกาศจากสมาชิกทั่วประเทศ

ปัญหาของการใช้ moodle 1.9.3

 
รูปภาพของsarawut sutheerawong
ตอบ: ปัญหาของการใช้ moodle 1.9.3
 

ในช่อง Encoding

ให้บันทึกเป็น UTF-8