ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

ปัญหาเดิมแก้ยังไม่ได้คับลงmoodle v.1.9.3 ใน Host จิง แล้วติดตั้ง