ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

มีข้อผิดพลาดแบบนี้ "Naming conflict: block admin_tree has the same title with an existing block, admin! " แก้ยงไงครับ