Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Kết nối đến database MySQL trên 1 máy khác trong LAN ntn?