Chuyển tới nội dung chính

CÀI ĐẶT MOODLE

Cài Moodle trên 2 server khác nhau như thế nào?