ข่าวและประกาศจากสมาชิกทั่วประเทศ

อบรม Moodle + Edi-Mo ที่ มทส. - โคราช นะคะ

 
W.Supachanun
อบรม Moodle + Edi-Mo ที่ มทส. - โคราช นะคะ
 

ขอเชิญคณาจารย์ และผู้ดูแลระบบ e-Learning ของสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ
ที่ใช้ระบบ LMS ของ Moodle และมีความสนใจในการนำเอาโปรแกรม Edi-Mo
เพื่อนำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลบทเรียน e-Learning ของท่าน โดยการจัดอบรมในแต่ละรุ่นจะแบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี้

วันแรก เป็นเรื่องของ Moodle
วันที่สอง เป็นเรื่องของโปรแกรม Edi-Mo  

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับ แผ่น CD โปรแกรม Edi-Mo
พร้อม eBook คู่มือ
การใช้งานโปรแกรม Edi-Mo
ฟรี!! มีจำนวนจำกัด

รุ่นที่ 1 วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2551
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2551

ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1
ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่
http://sutonline.sut.ac.th/edi-mo/modules/content/apply-new.php

ปล. งานนี้ทางผู้จัด ขออนุณาตเก็บค่าลงละเบียนจำนวน 300 บาท เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าอาหารว่าง 4 มื้อ และอาหารกลางวัน 2 มื้อ ....ตลอดการอบรม