ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระดานสอบถามปัญหาจากการติดตั้งและการใช้ Moodle

เมื่อลบนักศึกษาออกจา กวิชาแล้วไฟล์งานไม่ถู กลบไปด้วย