เครื่องมือสร้างคำถามรูปแบบต่าง ๆ บนเวิร์ดแล้วส่งออกเป็นรูปแบบ GIFT เพื่อนำเข้าบน Moodle

เครื่องมือสร้างคำถามรูปแบบต่าง ๆ บนเวิร์ดแล้วส่งออกเป็นรูปแบบ