Национална Образователна Мрежа за Дигитални Дидактически Ресурси


.Тази база от данни съдържа хипервръзки към разрастващото се българско виртуално образователно пространство (БВОП). Тук Вие може да търсите записи по предмет, област, етап от обучение или по описание на сайта.

.This database contains links to the growing Bulgarian's National Education Network's websites range of on-line services and content. You can search the entries by subject area, relevant key stage or by the site description.


        
 
Заглавие: Title
Предметна област: subject
Етап: keystage
Описание: description


Животът на съвременните артисти

Предмет: Art, Design Technology
Етап: KS3
http://www.artisancam.org.uk/
Този уеб-сайт ни въвежда в живота на съвременните артисти.

CLEO's ArtisanCam provides an insight into the lives of contemporary artists. Using a mixture of video and interactive activities, it introduces children to the world of contemporary visual art before encouraging them to have a go themselves in fun and exciting ways.
Виж още...


Виртуално географско пътуване

Предмет: География
Етап: KS3
http://nwlg.org/pages/resources/living_things/
Важен, цветен и интерактивен ресурс подпомагащ учениците на етап 2 и 3 - Темите от раздел географски понятия.

A substantial, colourful and interactive resource supporting the delivery of Key Stage 2 and 3 geographical concepts.
Виж още...


Из светът на електрическите вериги и електро-шокът

Предмет: Наука
Етап: KS3
http://www.notion23.com/cleo/electroshock2/
В "Светът на електрическите вериги" потребителят може да създава, стартира, съхранява и отпечатва електрически вериги като за целта са му предоставени стандартните символи или анимирани такива. Електро Шок е новата завладяваща версия на образователна игра.

In Circuit World the user can create, run, save and print circuits using standard symbols or animation characters. Electro Shock is the new, high-pressure game version.
Виж още...


Разработване на съвместни студентски проекти

Предмет: Технологии за проектиране, ИКТ, ICT, Cross Curricular
Етап: KS3
http://www.wmnet.org.uk/wmnet/10.cfm
"Кръстосани проекти" (Crossover) предлага на вниманието на студентите всички необходими дигитални ресурси, които са им необходими за успешното изпълнение на съвместни D & T проекти между училища или учебни класове. Работата е напълно подкрепена с обширни планове за урок, видеоклипове и работни листове на електронни таблици.

Crossover offers all the resources needed to run a successful, collaborative D&T project between schools or classes. The work is fully supported with extensive lesson plans, videos and worksheets.
Виж още...


E-CO2 Екология и строителство

Предмет: География, Citizenship, Математика, ИКТ, ICT
Етап: KS3
http://www.wmnet.org.uk/25.cfm?p=285,index&zz=20080827161946890
На вниманието на студентите и учениците се предлага удоволствието да управляват и взимат решения по отношение на съществуването на Еко къща.

A fun way to control an Eco home and make decisions to cut energy costs and carbon emissions. Spreadsheet modelling in the background allows pupils to learn to use spreadsheets to control the house.
Виж още...


E-ngageLive

Предмет: PSHE, Гражданско образование
Етап: KS3
http://www.engagelive.net/
Обществено-ангажиран живот (Engagelive) е интерактивна, уеб-базирана система която предоставя на студентите (учениците) възможността да изследват проблеми и пишат есета по въпроси като строителството, проблема с наркотиците, пестенето на енергия и мн. др

Engagelive is an interactive web-based system which offers students the opportunity to explore issues such as bullying, drug education, e-safety and personal safety through scenario-based activities, delivered via the Internet. Relevant professionals are available live on-line to help pupils with their discussion and decision-making.
Виж още...


Евакуация

Предмет: История, History, English
Етап: KS3
http://www.segfl.org.uk/microsites/view_project.php?id=18
Железопътната мрежа винаги е била важна част от победата в условията на война. Тук се разглежда ролята и при бойните деиствия във Великобритания.

Railways played an enormously important part in war-time Britain and many thousands of young people were transported from our cities to escape the bombing. With the help of local partners, the Kent and East Sussex Railway, SEGfL helped to make real an evacuation experience for over 600 children. The Evacuation website is a source of materials for anyone studying this period of history.
Виж още...


Наводненията - изменението на климата ли е причината?

Предмет: География, Citizenship
Етап: KS3
http://www.wmnet.org.uk/wmnet/23.cfm?zz=20080222103252246
Учениците са ангажирани в обучение базирано на въпроси (enquiry-based learning) да изследват наводненията и връзката им с промените в климата.

Pupils engage in enquiry-based learning as they explore flooding and its links with climate change. They consider different opinions, possible solutions and the decision making process, supported by video clips, photographs and web link. Supporting notes for teachers give ideas on how to use the materials.
Виж още...


Героите в човешката история

Предмет: English, История, Гражданско образование
Етап: KS3
http://historysheroes.e2bn.org/
Кого наричаме "герой"? Този дигитален дидактически ресурс разглежда въпроса свързан с броя исторически личности от Боудик до Алан Тюринг.

What is a hero? This resource looks at this question by focusing on a number of historical figures from Boudicca to Alan Turing.
Виж още...


Митове и легенди

Предмет: English, Литература, История
Етап: KS3
http://myths.nen.gov.uk
Този уеб-сайт е за учители, ученици и всички тези които биха искали да се насладят на легендите и устно предаваните истории от древността.

This site is for pupils, teachers and all those who enjoy stories and story telling. Read, listen to, watch and create your own myths, legends and stories using text, images, sound and video.
Виж още...