База данни за безплатни софтуерни приложения (с отворен код) за образованието - Edu Software Exchange

 База данни за безплатни софтуерни приложения (с отворен код) за образованието -  Edu Software Exchange

.   Целта с която е създадена тази база данни в MoodleBG е да се създаде стабилна и поддържана среда с информация в нея за всякакви български разработки на образователен софтуер, които да бъдат разпространени сред по-голям брой от хора (също и в чужбина). Идеята е разработчиците на образователен софтуер с отворен код (и БЕЗПЛАТЕН)  да успеят да го популяризират сред българските и европейските институции, в частност българските училища, университети, колежи и библиотеки, които се нуждаят от подобен тип софтуерни проекти но стават жертна на комерсиални интереси и болни научни амбиции.


        
 
Автор:: Автор
Название:: Название
Тип:: Тип
Описание:: Описание
Хиперлинк:: Хиперлинк
Изтегляне:: Изтегляне
Файл:: Файл
Екран:: Екран
Дата:: Дата


Автор:: Даниел Денев
Название:: Библиотека
Тип:: Образователен Софтуер
Описание::

Библиотека

Програмата е предназначена за библиотеките и е базирана на Windows. Не се инсталира. Притежава панел работещ само на компютъра (десктоп приложение). Идеята на приложението е да автоматизира цялостната дейността на служителите в библиотеките при въвеждането и търсенето а книги,читатели, при генерирането на различни видове отчети с прекрасни възможности за печат.

Хиперлинк:: http://www.download.bg/index.php?cls=program&mtd=default&id=513467
Изтегляне:: http://biznetnetworks.dl.sourceforge.net/sourceforge/e-library/library.zip
Файл::
Дата:: 4 октомври 2009
Виж още...

Автор:: Centre SIS
Название:: Centre 3.0
Тип:: Уеб-базирана система за управление на ученици
Описание::

Centre SIS

Уеб-базирана система за управление на ученици
the premier Open Source Student Information System

Centre е система за управление на ученици (student information system, SIS). Този уеббазиран продукт е от полза на учители, администратори, родители и ученици. По този начин лесно се следи за това дали учениците посещават часовете и какъв е техният успех.

Centre 3.0 is now released! It is the result of more than a year of development and packs new features, usability and stability improvements in all existing modules – while adding a few more ... The main objectives of this release have been to improve stability of the software, increase its reach and facilitate the development of a user Community around Centre SIS.

Хиперлинк:: http://www.centresis.org/
Изтегляне:: http://www.centresis.org/downloads/Centre_v3.0.zip
Файл::
Дата:: 7 октомври 2009
Виж още...

Автор:: ATRC - http://www.atutor.ca/
Название:: ATutor 1.6.4
Тип:: Learning Content Management System - LCMS
Описание::

Създайте сайт за дистанционно обучение с ATutor


ATutor е система за управление на съдържанието, която се използва в образованието (Learning Content Management System - LCMS). След като администраторът инсталира системата (отнема няколко минути) е възможно да се въведе съдържанието на самия учебен курс.

 

ATutor е с превод на български език. Изтеглете и добавете.

::Вижте демонстрация на ATutor
http://www.atutor.ca/atutor/demo.php

Изисквания: MySQL, PHP

Хиперлинк:: http://www.atutor.ca
Изтегляне:: http://files.download.bg/downloads/60/27760/1.6.4/ATutor-1.6.4.tar.gz
Файл::
Дата:: 25 декември 2009
Виж още...