База данни за безплатни тестове (и отделни въпроси) за Moodle - Quiz Question Exchange

База данни за безплатни тестове (и отделни въпроси) за Moodle - Quiz Question Exchange

. Създаването на това ОТВОРЕНО хранилище (репозитори, free Quiz Question Exchange repository) за споделяне, обмен и оптимизиране на е-тестове за Moodle е плод на нашето дълбоко убеждение, че достъпът до обучение, нови технологии, нови идеи, качествена информация - ТРЯБВА ДА Е СВОБОДЕН И БЕЗПЛАТЕН!

Shared course content

  Модулът "Тест" (Quiz) в Mооdlе позволява на учителя да създава тестове в множество варианти: няколко варианта за избор, вярно-грешно, кратък отговор и др. Въпросите се пазят в тази категоризирана база данни (банка с въпроси) и могат да се използват от повече от един курс или да се използват повторно в последователни курсове. Експортирането (изхвърлянето им в GIFT), съхраняването им и многократното им вмъкване (импортиране) от различни преподаватели в курсовете им е смисъла от създадената тук обща база.


        
 
Автор:: Автор
Название:: Название
Тип:: Тип
Описание:: Описание
Хиперлинк:: Хиперлинк
Изтегляне:: Изтегляне
Файл:: Файл
Екран:: Екран
Дата:: Дата
##edit## ##approve##


Автор:: Даниел Денев
Название:: Тест физика за атомна маса
Тип:: Тест по физика
Описание:: Атомна маса и атомни номера
Хиперлинк:: http://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=2741
Изтегляне:: http://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=2741
Файл:: Архив (ZIP) quiz-c1s1-atomic_mass_number_calculations
Дата:: 4 октомври 2009
Виж още...