База данни за безплатни SCORM пакети- SCORM Exchange

База данни за безплатни SCORM пакети- SCORM Exchange

. Създаването на това ОТВОРЕНО хранилище (репозитори, free courses repository) за споделяне, обмен и оптимизиране на е-уроци, е-тестове, е-курсове и дигитални дидактически ресурси за Moodle и други Среди за електронно Обучение (СеО) е плод на нашето дълбоко убеждение, че достъпът до обучение, нови технологии, нови идеи, качествена информация - ТРЯБВА ДА Е СВОБОДЕН И БЕЗПЛАТЕН!

Shared course content

SCORМ пакетът e архив, който съдържа уеб ресурси, пакетирани според стандарта SCORМ за учебни обекти (learning objects). Този архив може да съдържа уеб страници, графики, Javascript програми, Flash презентации и всичко друго, което може да се разглежда чрез уеб браузър. Модулът SCОRМ в Moodlе позволява да се зареждат стандартни SCORМ архиви и да се интегрират в учебните курсове.

    Системата поддържа стандарта SCОRМ за пакетиране на учебно съдържание. Тези пакети могат да съдържат уебстраници, графики, JavaScript -програми, Flash - презентации и всичко, което работи с уеббраузър. Съобразяването на общ стандарт позволява преносимост на учебното съдържание към и от други платформи за електронно обучение, които поддържат същия стандарт. Той е необходим за преподаватели, които пренасят курсове от други платформи за електронно обучение или желаят курсовете им да бъдат преносими и платформено независими.


        
 
Автор:: Автор
Название:: Название
Тип:: Тип
Описание:: Описание
Хиперлинк:: Хиперлинк
Изтегляне:: Изтегляне
Файл:: Файл
Екран:: Екран
Дата:: Дата
##edit## ##approve##


Автор:: Даниел Денев
Название:: SCORM BG
Тип:: BG SCORM
Описание::

SCORМ пакетът e архив, който съдържа уеб ресурси, пакетирани според стандарта SCORМ за учебни обекти (learning objects). Този архив може да съдържа уеб страници, графики, Javascript програми, Flash презентации и всичко друго, което може да се разглежда чрез уеб браузър. Модулът SCОRМ в Moodlе позволява да се зареждат стандартни SCORМ архиви и да се интегрират в учебните курсове.

Системата поддържа стандарта SCОRМ за пакетиране на учебно съдържание. Тези пакети могат да съдържат уебстраници, графики, JavaScript -програми, Flash - презентации и всичко, което работи с уеббраузър. Съобразяването на общ стандарт позволява преносимост на учебното съдържание към и от други платформи за електронно обучение, които поддържат същия стандарт. Той е необходим за преподаватели, които пренасят курсове от други платформи за електронно обучение или желаят курсовете им да бъдат преносими и платформено независими.

Хиперлинк:: http://moodle.org/mod/scorm/player.php?a=249¤torg=TOC1&scoid=2874
Изтегляне:: http://moodle.org/mod/resource/view.php?id=7501
Файл:: Архив (ZIP) scorm
Дата:: 4 октомври 2009
Виж още...

Автор:: Claude Ostyn
Название:: Диагностичен SCO за SCORM работна среда (runtime)
Тип:: Диагностичен SCO (Diagnostic SCO)
Описание:: Диагностичният SCO е HTML файл който може да бъде развърнат (активиран в системата) като SCO само за да се извърши диагностика на SCO работната среда. Той работи (съвместим е с) SCORM 1.2 и SCORM 2004

The diagnostic SCO is a HTML file that can be launched as a SCO to inspect and diagnose a SCORM runtime environment. It works with SCORM 1.2 and SCORM 2004. It is a single file, completely self-contained. This document describes the Diagnostic SCO and includes a live demo as well as basic documentation and a download link.

Адаптиран и публикуван от Даниел Денев
Хиперлинк::
Изтегляне:: http://www.ostyn.com/standards/scorm/samples/proddingSCOwrap.htm#download
Файл:: Архив (ZIP) ProddingSCOPackageSCORM
Дата:: 21 октомври 2009
Виж още...

Автор:: Nobuhiro Kumai
Название:: Тест създаден с Articulate Quizmaker
Тип:: Тест
Описание:: Това е просто един пример за флаш тест създаден с Articulate Quizmaker. Просто е проверена съвместимостта на пакетите създадени с Articulate Quizmaker (софтуер SCORM съвместим) с плейъра за SCORM пакети на Moodle (1.5.2). Благодаря.

This is just an flash quiz example made with Articulate Quizmaker. I just want to make sure that the SCORM compliant quizzes made with this authoring software are compatible with the latest version of Moodle (1.5.2). Thanks.
Хиперлинк::
Изтегляне:: http://moodle.org/file.php/15/moddata/data/50/240/1655/Fruit_Quizzes3_for_SCORM.zip
Файл:: Архив (ZIP) Fruit_Quizzes
Дата:: 21 октомври 2009
Виж още...

Автор:: Roberto Pinna
Название:: LMS тест пакет
Тип:: Тестов пакет
Описание:: Това е единичен SCO пакет който може да бъде използван за тестване на възможностите на LMS

This is a single SCO package that can be used to test LMS features.
Хиперлинк::
Изтегляне:: http://moodle.org/file.php/15/moddata/data/50/240/1656/LMSTest.zip
Файл:: Архив (ZIP) LMS Test
Дата:: 21 октомври 2009
Виж още...

Автор:: ADL
Название:: SCORM Демонстратор
Тип:: Демонстрационен пакет
Описание::
Това е демонстратор на SCORM API комуникацията. Създаден е от ADL.

This is a SCORM Communication API Demonstrator by ADL.

Хиперлинк::
Изтегляне:: http://moodle.org/file.php/15/moddata/data/50/240/1657/SCORMdemonstrator.zip
Файл:: Архив (ZIP) SCORMdemonstrator
Дата:: 21 октомври 2009
Виж още...

Автор:: Daniel Denev
Название:: Tupolev Tu-95 Bear - Bomber
Тип:: Учебен пакет
Описание:: Този SCORM v 1.2 пакет е създаден от Даниел Денев с използване на софтуерът RELOAD и съдържанието в него е учебен материал хвърлящ светлина върху историята на съветският бомбардировач Tu-95. Авторът е любител на авиацията.

This is a SCORM v 1.2 created by Daniel Denev with RELOAD and gives some overview of the Tupolev Tu-95 Russian Bomber
Хиперлинк::
Изтегляне:: http://moodle.org/file.php/15/moddata/data/50/240/1658/tu95bear.zip
Файл:: Архив (ZIP) tu95bear
Дата:: 21 октомври 2009
Виж още...

Автор:: aicc.org
Название:: Набор тестове AICC Test suite
Тип:: Набор тестове
Описание:: AICC разработи програма за автоматично тестване на съвместимостта със следните CMI-related AGR's (AICC Guidelines & Recommendations)

The AICC has developed an automated testing program for verifying conformance with the following CMI-related AGR's (AICC Guidelines & Recommendations):
  • AGR-006 COMPUTER MANAGED INSTRUCTION (Guidelines for File-based CMI Systems and CBT Courseware)
  • AGR-010 WEB-BASED COMPUTER MANAGED INSTRUCTION (Guidelines for Web-based CMI Systems and CBT Courseware)
This program is freely available to any person or organization provided that they complete and sign the license agreement on the site.

A username/password is required to access the file which is manually sent via e-mail after someone has checked the data submitted.
Хиперлинк:: http://www.aicc.org/pages/aicc_ts.htm
Изтегляне::
Файл::
Дата:: 21 октомври 2009
Виж още...

Автор:: Microsoft
Название:: Учебен план Digital Literacy Curriculum
Тип:: SCORM 1.2
Описание::

План за изучаване на компютърни умения

Учебният план е свободно достъпен и безплатен. Целта на тази учебна програма е да усвоите основните компютърни умения. Основната идея е хората да използват свободно компютрите в ежедневието си, като създават нови социално-икономически възможности за себе си. Пакетът съдържа множество курсове описани по-долу.

Microsoft's Digital Literacy curriculum is available at no cost. The goal of the Digital Literacy curriculum is to teach basic computer concepts and skills so that people can use computer technology in everyday life to develop new social and economic opportunities for themselves, their families and their communities.

The Digital Literacy curriculum consists of five courses:

  1. Computer Basics
  2. The Internet and the World Wide Web
  3. Productivity Programmes (Word processing, Spreadsheets, Presentations, Databases)
  4. Computer Security and Privacy
  5. Digital Lifestyles
The Content is available for Vista users or Windows XP users - folders labelled "original" are XP content versions, "version 2" are Vista versions.

more info available here:
http://blogs.msdn.com/ukschools/archive/2008/06/09/digital-literacy-curriculum-now-available-as-scorm-objects.aspx

Хиперлинк::
Изтегляне:: http://cid-2fbbe67743d5177d.skydrive.live.com/browse.aspx/Digital%20Literacy%20Curriculum/SCORM%20-%20Original%20Version%20-%20Windows%20XP
Файл::
Дата:: 21 октомври 2009
Виж още...

Автор:: Click2Learn
Название:: Създаване (приготвяне) на SCORM
Тип:: SCORM 1.2
Описание::
Пакетът представлява един наръчник (готв. книга) за това как се изготвя и пакетира споделимо дигитално съдържание във формат SCORM. В пакетът са включени множество HTML и JavaScript примери илюстриращи различни аспекти на SCO към API комуникацията. Включени са примери на единични и множество страници в SCO пакетите, прости методи на обвиване ...

A "cookbook" for developers of SCORM content, with HTML and JavaScript examples to illustrate various aspects of SCO to API communication. Includes samples of single-page and multiple page SCOs, simple method to "wrap" a dumb resource into a SCO, using suspend and resume, tracking SCO objectives, playing a SCO in a full screen window, etc. Also shows a simple packaging manifest example and briefly describes an implementation strategy to keep SCORM 1.2 content relevant.


Хипервръзка за изтегляне

Пълният SCORM 1.2 пакет с включени файлове на документацията и тези от примерите
Хиперлинк::
Изтегляне:: http://www.academiaelearning.com/contenido/scorm/cooking/i_cookbook.htm
Файл::
Дата:: 21 октомври 2009
Виж още...

Автор:: docebo.org
Название:: Флаш Пример (Flash Sample file)
Тип:: Примерна разработка
Описание::

Флаш Пример (Flash Sample file)


Хиперлинк::
Изтегляне:: http://www.docebo.org/doceboCms/index.php?mn=docs&pi=29_17&op=showdoc&sel=1&id=29
Файл:: Архив (ZIP) flash_sample.zip
Дата:: 21 октомври 2009
Виж още...