Световен Атлас (Atlas)


compass. .
. В графичната база данни "Атлас" са включени най-съвременните компютърно изработени карти на континентите и отделните географски региони. От Австралия до Южна Америка и от Северния до Южния полюс картата на всяка държава е представена в ярки и отчетливи цветове, така че посетителя на базата данни в MoodleBG лесно да открие търсения обект и да се ориентира за особеностите на ландшафта

. Картите могат да се разпечатват директно от базата данни Атлас. Имената на селищата, държавите и природните обекти не са означени. Това дава възможност картите да се използват от учители и ученици, като графична подложка за различни домашни и класни задания.

Страница: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 48 ()

ПОЛЮСИТЕ - Северен ледовит океан (The Arctic Ocean)

The Arctic Ocean
THE POLES - The Arctic Ocean
Страница: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 48 ()