Световен Атлас (Atlas)


compass. .
. В графичната база данни "Атлас" са включени най-съвременните компютърно изработени карти на континентите и отделните географски региони. От Австралия до Южна Америка и от Северния до Южния полюс картата на всяка държава е представена в ярки и отчетливи цветове, така че посетителя на базата данни в MoodleBG лесно да открие търсения обект и да се ориентира за особеностите на ландшафта

. Картите могат да се разпечатват директно от базата данни Атлас. Имената на селищата, държавите и природните обекти не са означени. Това дава възможност картите да се използват от учители и ученици, като графична подложка за различни домашни и класни задания.

Физическа карта на света (The physical world)

The physical world
Физическа карта на света