Μονή προβολή

Job offered: moodle report course

Type: Contract
Location: Remote

I am looking for a professional moodle to be able to create course attendance reports with name, surname, login, session zoom, date and time, connected time, logout


Entry added by Maurizio C. - Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022, 9:49 PM
Last updated - Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022, 9:49 PM