Moodle buzz

Moodle news and publications from around the world. (Entries require approval before they are viewable by everyone. A pink background indicates that it is awaiting approval.)


Type: Thesis
Author: ERCAN SOSYAL
Language: Turkish
Published: September 12, 2015

Eğitim için yeni materyal hazırlama, eğitime uygun ortamları internette oluşturma her halükarda iyi bir yazılım ve onu kullanacak kişiler için de gerekli bir donanımı gerektirmektedir. Ülkemizde FATİH projesi ile her sınıf bir bilişim odasına dönüşmekte, her öğrencide bulunacak ve internete hazır bağlı durumda bir tablet bilgisayar bulunacaktır. Dolayısıyla donanımsal bir eksikliği bulunmayan bir fiziksel bir eğitim ortamını, sanal ortam dediğimiz internet ortamına taşıyacak bir yazılıma ihtiyaç duyulacaktır. Bir öğretmen için oldukça maliyetli ve teknik bir bilgi isteyecek böyle bir yazılım yerine profesyonel ve ücretsiz olarak eğitim kurumlarına sunulan "Moodle" yazılımı bu sorunu halledecek bir yapıyı ihtiva eder durumda görünmektedir. Araştırmanın sonucunda bir öğretmenin ortalama bir bilgisayar bilgisiyle sınıfını ve sınıfta yaptığı eğitim çalışmalarının tamamını "Moodle" sayesinde internet ortamına taşıyabilecek yetenekleri üzerinde taşıdığı tespit edilmiştir. Yine aynı sistem sayesinde ister sınıfta, isterse fiziksel ortamdan bağımsız bir şekilde internet ortamında sınavlarını yapabilecek özelliklere sahip uygulamaları şu an itibariyle benzer uygulamalarda hayatlarında kullanabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı; eğitim kurumlarımıza hiçbir maliyeti olmayacak böyle bir sistemin kullanılması ile beraber, söz konusu yazılımın eğitimde bir ölçme aracı olarak kullanılabilirliğini göstermek ve geleneksel ölçme araçlarının internet ortamında kullanılmasına yönelik uygulamalar sunarak bunun pratikliğini göstermektir. Böylece örgün eğitimde Bilgisayar Destekli Eğitim Sisteminin kullanılmasına katkıda bulunulacaktır. Öğretmenlerin bu konudaki hazır bulunuşluluklarının tespiti ve MODDLE'nin eğitimde sadece bir paylaşım platformundan öte bir ölçme ve değerlendirme aracı olarak da kullanılabileceğinin görülmesi özellikle FATİH projesi ile her sınıfın bir bilgisayar laboratuvarı hüviyetine girdiği ve her öğretmen ve öğrenciye bir tabletin dağıtıldığı bir dönemde eğitim dünyamıza fonksiyonel bir aracın maliyetsiz bir şekilde girmesini sağlayacaktır.

Devamını Okumak İçin Matematik Aşkı Eğitim Yayıncılık

Preparing new materials for education, making convenient surroundings for education via internet necessitate a good software and a hardware for people who will use it, in any case. As a result of FATİH Project, every classroom turns into an information room and every student gets a tablet pc, which will have internet connection. Thus, there will be a need for a software which will carry physical education atmosphere, which has no deficiency of hardware, to an internet atmosphere that we call "virtual" atmospehere. Instead of such a software which will be very costly and will require technical information, "Moodle" software, which is professional and free, seems to be able to overcome this problem. As a result of research, it was determined that a teacher, who has an average computer knowledge, bares the skills to carry all the education practices he/she performs in the classroom to internet environment thanks to Moodle. Again thanks to the same system, one can make examinations both in classroom and in internet environment independent from physical environment as well. The aim of this study; by using such a system which will bring no cost to our education organisations, to show that such a software can be used as a measurement tool in education and to show the practicality of it by presenting practices for using traditional measurement tools in internet environment. Thus, there will be a contribution to use of computer-aided education system in formal education. Determination of readiness of the teacher about this subject and the fact that it has been seemed that MOODLE can also be used as a measurement and evaluation tool rather than just a sharing platform will ensure a functional tool enter our education world at no cost especially at a period that every classroom turns into a computer lab and every teacher and every student gets a tablet pc with FATİH Project.

For read more visit Matematik Aşkı


Entry added by Kemal Can - Saturday, September 12, 2015, 7:44 PM
Last updated - Wednesday, December 27, 2017, 11:17 PM