Izen ofiziala:
Euskarazko izena:
AMOS:
URLa:
Plugin-mota:
Sostengatua:
% euskaraz:
Kate kopurua:
Euskaratu gabekoak:
Arduraduna:
Azkenengoz berrikusia:
Sartu bilaketan.
Oharrak:
Egilearen izena:
Egilearen deitura:


Euskarazko izena Izen ofiziala Mota URL AMOS Kateak Euskaraz Arduraduna Berrikusia Sostengua Oharrak

Galdeketabentura
 
Quizventure modulua  mod_quizgame  Euskaratu  45  %100  Juan Ezeiza  2023(e)ko abuztuak 3  Bai 
 

Galdera Sortzailea
 
Question creation modulua  mod_qcreate  Euskaratu  175  %100  Juan Ezeiza  2023(e)ko abuztuak 3  Bai 
Zalantzazko sostengua. 3.5 bertsioaz geroztik ez da berrikusi.
 

Galdera txertatua
 
Embed question atto-ko gehigarria  atto_embedquestion  Euskaratu  %100  Iñigo Zendegi Urzelai  2022(e)ko martxoak 9   
 

Galdera txertatuak
 
Embed questions iragazkia  filter_embedquestion  Euskaratu  51  %100  Iñigo Zendegi Urzelai  2022(e)ko apirilak 28  Bai 
 

Galdera txertatuen aurrerapena
 
Embedded questions progress txostena  report_embedquestion  Euskaratu  66  %100  Iñigo Zendegi Urzelai  2022(e)ko martxoak 9  Bai 
 

Galdetegietarako sarbide mailakatua
 
Delayed attempts in quizzes beste bat  quizaccess_delayed  Euskaratu  28  %100    2022(e)ko martxoak 9  Bai 
 

Galdetegiko galdera zehatzen araberako murrizketa
 
Restriction by single quiz question eskuragarritasun-gehigarria  availability_quizquestion  Euskaratu  13  %100    2022(e)ko martxoak 9  Bai 
 

GeoGebra
 
GeoGebra modulua  mod_geogebra  Euskaratu  132  %85    2023(e)ko ekainak 9  Bai 
 

GeoGebra
 
GeoGebra galdera-mota  qtype_geogebra  Euskaratu  62  %84    2022(e)ko maiatzak 4  Bai 
 

Google Meet™ Moodlerako
 
Google Meet™ for Moodle modulua  mod_googlemeet  Euskaratu  103  %80    2023(e)ko ekainak 9  Bai 

Google Workplace paketeko Google Meet tresna Moodletik erabiltzeko plugina