Izen ofiziala:
Euskarazko izena:
AMOS:
URLa:
Plugin-mota:
Sostengatua:
% euskaraz:
Kate kopurua:
Euskaratu gabekoak:
Arduraduna:
Azkenengoz berrikusia:
Sartu bilaketan.
Oharrak:
Egilearen izena:
Egilearen deitura:


Euskarazko izena Izen ofiziala Mota URL AMOS Kateak Euskaraz Arduraduna Berrikusia Sostengua Oharrak

Datu-baseko kontsulta pertsonalizatuak
 
Ad-hoc database queries txostena  report_customsql  Euskaratu  158  %100  Iñigo Zendegi Urzelai  2022(e)ko martxoak 21  Bai 
 

Ebaluazio ponderatuenarekin alderaketa
 
Comparison with the weightiest assessment beste bat  workshopeval_weightiest  Euskaratu  12  %100  Juan Ezeiza  2022(e)ko martxoak 9  Bai 

Tailerra ebaluatzeko metodoa. Pisu handieneko ebaluazioa erreferentziatzat hartzen du.

 

eBozketa
 
e-Voting modulua  mod_evoting  Euskaratu  66  %100    2022(e)ko martxoak 9  Bai 
 

Editatu rolak gaitasunaren arabera
 
Edit roles by capability beste bat  tool_editrolesbycap  Euskaratu  11  %100  Iñigo Zendegi Urzelai  2022(e)ko martxoak 9  Bai 
 

Eduki eleanitza (2.bertsioa)
 
Multi-Language Content (v2) atto gehigarria  atto_multilang2  Euskaratu  %100  Iñigo Zendegi Urzelai  2022(e)ko martxoak 9  Bai 
 

Eduki eleanitza (2.bertsioa)
 
Multi-Language Content (v2) beste bat  tiny_multilang2  Euskaratu  24  %100  Iñigo Zendegi Urzelai  2023(e)ko maiatzak 4  Bai 
 

Eduki eleanitzaren Iragazkia (2.bertsioa)
 
Multi-Language Content (v2) Filter iragazkia  filter_multilang2  Euskaratu  %100  Iñigo Zendegi Urzelai  2022(e)ko martxoak 9  Bai 
 

Eduki-itzulpenerako iragazkia
 
Content translation filter iragazkia  filter_fulltranslate  Euskaratu  %100    2022(e)ko martxoak 9  Bai 
 

Edwiser ikastaro-formatua
 
Edwiser Course Format ikastaro-formatua  format_remuiformat  Euskaratu  113  %77    2023(e)ko martxoak 14  Bai 
 

Egunkaria
 
Journal modulua  mod_journal  Euskaratu  78  %100  Juan Ezeiza  2022(e)ko irailak 1  Bai