Contributions to Moodle 3.1.8

11 developers
4 countries
33 commits
Ingoa tuatahi
Ingoa Whānau
Ingoa tuatahiKōmakatia mā Ingoa tuatahi Aupiki / Ingoa WhānauKōmakatia mā Ingoa Whānau Aupiki
WhenuaKōmakatia mā Whenua Aupiki
Git commitsKōmakatia mā Git commits Auheke
Git mergesKōmakatia mā Git merges Aupiki
AMOS botAhitereiria16
Dan at desk in Moodle HQ, PerthDan PoltawskiPeretānia54
Adrian GreeveAhitereiria3
Juan LeyvaPaniora2
Simey LamezeAhitereiria2
Jake DallimoreAhitereiria2
David MudrákTe Whenua o Taikarowākia1
Marina GlancyPaniora1
Dani PalouPaniora1
One poor developer...Eloy Lafuente (stronk7)Paniora2
Coolie and AndrewAndrew LyonsAhitereiria1