Particularly helpful Moodler 2020

Przyznane dla Daniel Méthot
Wydane 1 lutego 2020, 01:01 AM
Wydane przez moodle.org

This badge is awarded to people who have written lots of useful forum posts on moodle.org, as determined by the Moodle community when they rate posts.

Kryteria

  • Odznaka ta musi być przyznana przez użytkownika z następującą rolą:
    • Badge awarder
Język
angielski