Particularly helpful Moodler 2020

Uděleno Daniel Méthot
Vydáno 1. února 2020, 01.01
Vydal moodle.org

This badge is awarded to people who have written lots of useful forum posts on moodle.org, as determined by the Moodle community when they rate posts.

Kritéria

  • Tento odznak udělují uživatelé s některou z následujících rolí:
    • Badge awarder
Jazyk
angličtina