Particularly helpful Moodler 2013

Utfärdat till Ricardo Barrientos Burgué
Utfärdat 4 februari 2014, 10:40
Utfärdat av moodle.org

This badge is awarded to people who have written lots of useful forum posts on moodle.org, as determined by the Moodle community when they rate posts.

Kriterier

  • Det här märket behöver tilldelas av en användare med följande roll:
    • Badge awarder