Particularly helpful Moodler 2013

Przyznane dla Ricardo Barrientos Burgué
Wydane 4 lutego 2014, 10:40
Wydane przez moodle.org

This badge is awarded to people who have written lots of useful forum posts on moodle.org, as determined by the Moodle community when they rate posts.

Kryteria

  • Odznaka ta musi być przyznana przez użytkownika z następującą rolą:
    • Badge awarder